Előfordulhat, hogy Ön által használt böngészővel egyes oldalaink üresen vagy nem megfelelően jelennek meg. Kérjük, az oldal használatához frissítse böngészőjét!

Engedélyezi a cookie-k használatát?

A honlapunk cookie-kat használ a látogatási élmény növelése érdekében.
További információért vagy a cookie-k letiltásáért kattintson ide.
Tájékoztatjuk, hogy a cookie-k törlésével vagy letiltásával elképzelhető, hogy honlapunk némely oldalait és szolgáltatásait nem tudja majd elérni. Az oldalon történő navigálással vagy a következőre kattintással beleegyezik a honlapunkon lévő cookie-k használatába.

Konica Minolta Selection

Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Általános tájékoztatás

A Konica Minolta Selection weboldalt (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi weboldalt kizárva) a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. (székhely: 1117 Budapest, Galvani u. 4., cégjegyzékszám: 01-09-065996, adószám: 10336328-2-43) kezeli és üzemelteti. A tárhelyszolgáltatást és infrastruktúrát a Brightly Kommunikációs Ügynökség Kft. (1143 Budapest, Ilka u. 50.) biztosítja.

A weboldal használata, illetve a rajta keresztül elérhető tartalmak és szolgáltatások igénybevétele csak az alábbi feltételek szerint engedélyezett.

Jelen weboldal kizárólag azon Magyarországon székhellyel avagy fiókteleppel rendelkező gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek, illetve költségvetési szervezetek részére készült, amelyek adószámmal (annak hiányában törzskönyvi azonosító számmal) rendelkeznek, illetve nem állnak csőd-, felszámolási vagy végelszámolási, kényszertörlési eljárás alatt (a továbbiakban: Felhasználó). Jelen weboldal kizárólag a Magyarországon üzembe helyezésre kerülő gépekre vonatkozik. A fentiekre tekintettel a termékekre, szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag Magyarország területén belül érvényes.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalra, továbbá bármely aloldalára való belépéssel, a Felhasználó elfogadja az aktuálisan érvényben lévő Felhasználási Feltételeket. Amennyiben a Felhasználó – részben, vagy egészében - nem ért egyet a Feltételekkel, ne folytassa az weboldal használatát. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül, bármikor megváltoztassa, vagy frissítse a jelen Feltételeket.

 

Termékek, szolgáltatások

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. az ezen a weboldalon található tartalmakat és információkat tájékoztató céllal kínálja. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse, vagy korlátozza a weboldal működését; továbbá nem vállal felelősséget a weboldal, vagy annak bármely tartalmának állandó, megszakítás nélküli, változatlan üzemeléséért.

Ez a weboldal a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. Konica Minolta Selection elnevezésű weboldala. A jelen weboldalon közzétett információk tartalmazhatnak a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. termékeire, programjaira, vagy szolgáltatásaira vonatkozóan olyan utalásokat, vagy kereszthivatkozásokat, amelyek nem kerültek meghirdetésre, vagy nem elérhetők a más, Konica Minolta leányvállalat országában. Az ilyen hivatkozások nem jelentik azt, hogy a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. ilyen termékeket, programokat, vagy szolgáltatásokat nem kíván meghirdetni más országokban.

 

Hozzáférés és felhasználás

 

A weboldalon található tartalmak és információk felhasználása kizárólag tájékoztató, nem kereskedelmi célból engedélyezett; nem tölthető le, nem másolható, nem módosítható; nem tehető közszemlére, nem forgalmazható, és nem használható kereskedelmi célból; kivétel azok a tartalmak, amelyek meghatározott célra tölthetők le.

A Felhasználónak jogában áll a weboldal egyes részeit kinyomtatni vagy merevlemezre letölteni, és más személyekkel megosztani, feltéve hogy ezt kizárólag tájékoztató jelleggel teszi. A Felhasználó által készített valamennyi másolatnak tartalmaznia kell a következő szerzői jogi nyilatkozatot: © Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. Minden jog fenntartva.

 

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. kijelenti a következőket:

 

  • a weboldalon megjelenő valamennyi tartalom - szöveg, kép, grafika, hanganyag és más tartalom, illetve a weboldal felületének elrendezése a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. tulajdona, vagy egyéb szellemi tulajdonjogi védelem alá esnek.
  • a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. által bejegyzett bizonyos nevek, márkák, logók és termékelnevezések védjegyoltalom alatt állnak. Ezen honlap tartalma, valamint a jelen Felhasználási Feltételek nem változtathatók, nem egészíthetők ki, nem másolhatók, nem adhatók el, nem adhatók bérbe, nem használhatók fel semmilyen más célra, mint amihez a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. előzetes írásbeli hozzájárulását adta. Kivételt képeznek azok a jogok, amelyek kifejezetten engedélyezettek a jelen Felhasználási Feltételeken belül.

 

Nyilvántartásba vétel, feliratkozás, jelszó

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül bármely szabadon hozzáférhető oldalát jelszavas védelem alá helyezze. Ilyen esetben a jelszó titokban tartása, illetve a használat utáni kijelentkezés a Felhasználó kizárólagos felelőssége, beleértve például a jelszó időről időre történő megváltoztatását is – annak érdekében, hogy harmadik fél ne férhessen hozzá a felülethez.

Amennyiben valamely további szolgáltatás eléréséhez nyilvántartásba vétel, feliratkozás szükséges a Felhasználó köteles helyes, pontos és valós adatokat szolgáltatni, és bármilyen változás esetén késedelem nélkül frissíteni azokat.

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint megtagadja a feliratkozást, nyilvántartásba vételt bármely Felhasználóval szemben, többek között a következő esetekben:

  • a Felhasználó hamis adatokat közöl;
  • a Felhasználó nem felel meg a Felhasználási Feltételekben rögzített feltételeknek;
  • a Felhasználó megszegi a Felhasználási Feltételeket;
  • a Felhasználó megsért bármely hatályos törvényt ezen oldal használata közben.

Amennyiben a Felhasználó tudomására jut bármilyen visszaélés az adataival kapcsolatban, akkor a Felhasználó köteles azt haladéktalanul jelezni a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. felé, írásban (1117 Budapest, Galvani utca 4.) és/vagy e-mailben (info@hasznaltmasolok.hu).

 

 

Felelősség

 

A honlap a közzététel időpontjában elérhető információk és technológiák aktuális állapotát mutatja,. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nem vállal felelősséget a honlap tartalmának aktualitásáért, pontosságáért vagy a tartalmak teljességéért, különösen, ha változás történt a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. termékeit, vagy alkalmazásait illetően; tehát a termékek esetenként eltérhetnek a honlapon közöltektől. Továbbá a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a honlap tartalmát megfelelő, helyes célokra használja a Felhasználó.
A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. minden igyekezete ellenére nem tudja garantálni, hogy ez a honlap vírusmentes. Ennek következtében a Felhasználónak kell megtennie a szükséges biztonsági intézkedéseket (pl.: víruskereső).

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft, illetve munkavállalói nem vállalnak felelősséget (ideértve korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, veszteségért, költségért való felelősséget) az olyan károkért és veszteségekért - függetlenül azok jellegétől -, amelyeket esetlegesen a Felhasználó tapasztalhat a honlap, illetve aloldalai használata során, vagy azzal összefüggésben.

Bármely – a szerződésben szereplő - alapvető kötelezettség megsértése esetén, a felelősség terjedelme az általános jogszabályi rendelkezés alapján jogosult kártérítésre korlátozódik. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. csak akkor vonható felelősségre szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegésért, ha azzal más vagy mások életét, testi épségét illetve egészségét veszélyeztette.

 

Linkek más weboldalakra

 

A honlap egyes részein találhatók olyan hivatkozások, amelyek más weboldalakra mutatnak, olyan további információkra, amelyek érdekelhetik a Felhasználót. A linkekre kattintva, a Felhasználó elhagyja a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. weboldalát. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft-nek nincs befolyása ezen weboldalak jelenlegi vagy jövőbeni tartalmát illetően; ezek egy harmadik fél ellenőrzése alatt állnak. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. ezért nem vállal felelősséget a harmadik fél weboldalainak tartalmáért. Az ilyen weboldalak használata a Felhasználó saját felelősségi körébe tartozik. A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nem felelős, kivéve ha tudomása volt az illegális tartalmakról, a link elhelyezése előtt.

 

A Felhasználó kötelezettségei

 

A Felhasználó minden alkalommal köteles az oldalt, illetve a nyújtott szolgáltatásokat törvényes és etikus módon használni. A Felhasználó nem jogosult olyan mechanizmusok, szoftverek, vagy egyéb módszerek használatára, amelyek kárt, vagy zavart okozhatnak a weboldalon. Ez minden szándékos cselekedetre érvényes, amelynek eredményeként kár keletkezhet a weboldalon, például aránytalanul megterheli a honlap technikai infrastruktúráját.

 

Adatvédelem

 

Kérjük, tájékozódjon az Adatvédelmi nyilatkozatunkból.

 

Jogi feltételek

 

Kérjük, tájékozódjon a Jogi nyilatkozatunkból.

 

Bizalmas információk

 

A Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft. nem kíván a Felhasználótól bizalmas, vagy védett információkat fogadni ezen a honlapon keresztül. Éppen ezért ezen a felületen ne küldjön bizalmas információkat, vagy anyagokat a Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft-nak.

 

Záró rendelkezések

 

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése törvénybe ütközőnek, semmisnek, vagy bármilyen okból kifolyólag végrehajthatatlannak bizonyulna, akkor az adott rendelkezést a Felhasználási Feltételek fennmaradó részétől elkülönítettnek kell tekinteni, ami nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Konica Minolta Magyarország Üzleti Megoldások Kft.
1117 Budapest, Galvani u. 4.
Telefon: +36 1 464 9000
ugyfel@konicaminolta.hu
www.konicaminolta.hu
Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság - Cg. 01-09-065996 - Adószám: 10336328-2-43